Mistä on kyse?

Haluamme, että uusi hallitus tekee todeksi Suomen, jonka translaki kunnioittaa tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja jokaisen itsemääräämisoikeutta omaan sukupuoleensa. Uudistus ei ole keneltäkään pois, mutta tarkoittaisi elämän kokoista parannusta kymmenilletuhansille trans-, inter- ja muunsukupuolisille ihmisille sekä heidän läheisilleen.

Translain uudistuksen jälkeisessä Suomessa oikean sukupuolimerkinnän virallisiin papereihin ja väestörekisteriin voisi korjata omalla ilmoituksella, kuten muissa Pohjoismaissa.

Keneltäkään suomalaiselta ei enää vaadittaisi lisääntymiskyvyttömyyttä tai raskasta vuosia kestävää lääketieteellistä tutkimusta ehtoina oikean juridisen sukupuolen vahvistamiseksi. Translain kohdalla Suomi on pahasti jäljessä euroopan- ja maailmanlaajuisesta ihmisoikeuskehityksestä. Suomen nykyinen translaki rikkoo perustuslakiin ja Suomea sitoviin ihmisoikeussopimuksiin sisältyviä oikeuksia oman kehon koskemattomuuteen ja perheeseen.

Uudistuksen jälkeisessä Suomessa jokainen saisi olla juuri sitä sukupuolta kuin on, tulla nähdyksi omana itsenään ja tasa-arvoisena lain edessä. Uudistuksessa ei haluta poistaa sukupuolia, vaan taata jokaiselle oikeus omaan sukupuoleensa ja sen oikeudelliseen tunnistamiseen. Tehdään tästä tulevaisuudesta yhdessä totta. 

Tavoitteemme

Tavoitteemme

Vaadimme, että uusi hallitus sitoutuu translain kokonaisuudistukseen ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi:

1. Jatkossa juridinen sukupuoli perustuu henkilön omaan ilmoitukseen, ei vuosia kestävään lääketieteelliseen prosessiin, jossa sukupuolen määrittelevät lääkärit. (Juridinen sukupuoli tarkoittaa oikean sukupuolen kirjaamista virallisiin papereihin, kuten passiin ja väestörekisteriin. Päätös lääketieteellisestä hoidoista tehdään jatkossakin lääkärin kanssa.)

2. Juridisen sukupuolen korjaaminen ei vaadi todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä.

3. Myös alle 18-vuotiaat voivat korjata juridisen sukupuolensa huoltajan suostumuksella. (Juridinen sukupuoli tarkoittaa oikean sukupuolen kirjaamista virallisiin papereihin, kuten passin ja väestörekisteriin. Päätös lääketieteellisistä hoidoista tehdään jatkossakin lääkärin kanssa.)

4. Lisäksi avataan neuvottelut kolmannen sukupuolivaihtoehdon lisäämisestä väestörekisterijärjestelmään.

Tue meitä

Tarvitsemme näkyvää tukeasi, jotta translain uudistuksen jälkeisestä Suomesta tulee oikeasti totta. Näin voit osallistua kampanjaan:

Yritys, tue kampanjaa täällä

Haluatko lahjoittaa? Tue kampanjaa ja Trasekin toimintaa täällä

Voit myös kertoa kansanedustajallesi, että translaki pitää uudistaa. Kansanedustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi ja postiosoite 00102 Eduskunta

Miltä Suomi näyttää translain uudistuksen jälkeen?

James, 41
transmies
"Translain uudistuksen jälkeen Suomi näyttäisi ihan samalta, mutta olisi reilumpi, vapaampi ja edistyksellisempi maa. Transihmiset voisivat keskittyä tekemään kirjaimellisesti ihan mitä tahansa muuta kuin puolustamaan omia ihmisoikeuksiaan: taidetta, politiikkaa, opiskelua, mitä vain!"
Maria, 31
muunsukupuolinen
"Translain uudistuksen jälkeen ihmisyyden kunnioitus olisi Suomessa vahvemmalla pohjalla. Mun ja mun lasten arki jatkuisi samanlaisena kuin ennenkin – kävisimme kaupassa, neuvolassa ja koulussa – mutta heidän ei tarvitsisi ajatella, että ihmisen pitää mahtua johonkin lokeroon, joka ei tunnu omalta."
Inka, 31
transnainen
"Translain uudistuksen jälkeen kukaan lääkäri tai psykologi ei kyseenalaistaisi sitä, kuka mä olen, ja päättäisi sitä mun puolesta. Mun ei tarvitsisi pelätä, etten ole tarpeeksi uskottava omana itsenäni. Suomi näyttäisi ihan samalta, mutta mulla ja mun kaltaisilla olisi parempi olla."
Nando, 34
transmies
"Uuden translain myötä entistä useampi voisi olla avoimemmin oma itsensä ja päättää itse omista asioistaan. Meidän transihmisten ei tarvitsisi olla onnettomia, hiljaa ja yksin tilanteemme kanssa. Meillä olisi kehollinen autonomia ja ihmisarvo. Mekin kelpaisimme vanhemmiksi."
Tanja, 59
transnainen
"Lakimuutoksen jälkeen voisin virallisesti vahvistaa sukupuoleni siksi, joka se on aina ollut. Saisin matkustaa ja asioida postissa ilman mitään vaikeuksia. Nykyisin joudun jatkuvasti selostamaan sitä, miksi mun passissa lukee mies, vaikka mä olen ilmiselvästi nainen."

Q&A

Miksi suomen translaki tulisi uudistaa?

down

1. Miksi Suomen translaki tulisi uudistaa?

Suomen nykyinen translaki on jäänyt jälkeen ihmisoikeuskehityksestä. Nykyisen translain vuoksi oikean sukupuolimerkinnän saaminen henkilötunnukseen ja virallisiin papereihin vaatii todistuksen lisääntymiskyvyttömyydestä, on sidottu lääketieteelliseen prosessiin eli edellyttää pitkät, usein yli kahden vuoden mittaiset lääketieteelliset tutkimukset ja on mahdollista vain yli 18-vuotiaille.

Prosessi on raskas sekä yksilöille että yhteiskunnalle. Sen nopeuttaminen ja yksinkertaistaminen vähentäisi trans-, inter- ja muunsukupuolisten kokemaa inhimillistä kärsimystä sekä säästäisi yhteiskunnan varoja.  

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus on saanut moitteita muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Se loukkaa trans-, inter- ja muunsukupuolisten ihmisten kehollista itsemääräämisoikeutta ja yksityiselämän suojaa.

Trasekin tavoite on saattaa Suomen translaki pohjoismaiselle, itsemääräämisoikeutta kunnioittavalle tasolle, jossa juridisen sukupuolen vahvistaminen onnistuisi henkilön omalla ilmoituksella. Translain uudistusta kannattavat muun muassa Suomen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä miltei kaikki suuret suomalaiset puolueet ja puolueiden nuorisojärjestöt, perussuomalaisia ja kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta.    

2. Miten voidaan olla varmoja, että pohjoismainen translaki on hyvä asia?

Seuraamalla kokemuksia muista maista. Esimerkiksi Ihmisoikeuskeskuksen selvitys sukupuolen oikeudellisesta vahvistamisesta 2018. Ne osoittavat, että nykyistä suomalaista translakia paremmin toimiva ja ihmisoikeuksia kunnioittava uudistettu translaki parantaa merkittävästi transihmisten elämänlaatua, oikeudellista asemaa, työkykyä ja samalla vähentää hallinnollisia kustannuksia. Samanlainen laki, jota Suomeen nyt haluamme, on käytössä jo Pohjoismaissa, monessa Länsi-Euroopan maassa ja esimerkiksi melkein koko Etelä-Amerikassa.

Lakiuudistus ja lääketieteelliset hoidot

down

1. Miksi lääkärin lausunto on huono asia?

Lääkärien osallistaminen virallisen sukupuolimerkinnän korjaamiseen on turhaa, hidasta ja vie resursseja lääkärien oikealta työltä. Sukupuoli-identiteetin määrittelemiseen ei ole olemassa lääketieteellistä tutkimusmenetelmää. Käytännössä monivuotisessa prosessissa tutkittava kertoo lääkärille oman sukupuolensa, ja lääkäri todistaa ihmisen identiteetin tämän kertoman mukaan.

Lääkärit ja psykiatrit sanovat itsekin, että eivät pysty määrittämään toisen ihmisen sukupuoli-identiteettiä, vaan se perustuu yksilön omaan kokemukseen ja kertomukseen. Useat lääkärit vastustavat nykyistä käytäntöä, ja yli 150 suomalaislääkäriä on allekirjoittanut Trasekin ja Setan vetoomuksen translain uudistamiseksi.

Koska transtutkimusyksikköjä on Suomessa vain kaksi ja ne ovat ylityöllistettyjä resurssipulan takia, juridisen sukupuolensa korjaava joutuu Suomen oikeusasiamiehen mukaan odottamaan kohtuuttoman kauan kahden lääketieteellisen selvityksen saamista juridisen sukupuolen korjaamiseksi. Resursseja ei tulisi käyttää tällaiseen tarpeettomaan portinvartijarooliin.

2. Jos juridinen sukupuolen korjaaminen perustuu omaan ilmoitukseen, voiko kuka tahansa jatkossa vaatia mitä tahansa hoitoja?

Ei. Juridisen sukupuolen vahvistamisessa on kyse merkinnästä virallisissa papereissa ja väestörekisterissä. Suomessa lääketieteellinen hoito, kuten hormonihoidot ja leikkaukset, ovat jatkossakin lääkärin ja potilaan välinen asia.

Sukupuolen korjaamisen katuminen

down

1. Entä jos sukupuolen korjaamisen jälkeen alkaa kaduttaa?

Laissa on kyse sukupuolen juridisesta vahvistamisesta eli merkinnästä virallisissa papereissa ja väestörekisterissä. Sen voi tarpeen vaatiessa muuttaa takaisin. Mitä joustavampaa juridisen sukupuolen korjaaminen on, sitä herkemmin katumus huomataan ennen lääketieteellisiä korjaushoitoja.

Sukupuolen korjaamista katuvat ovat kuitenkin tutkimuksen mukaan pieni vähemmistö, ja usein katumus liittyy transihmisten kokemaan syrjintään, ei sukupuoli-identiteettiin.*

2. Eikö ole vain hyvä asia, että sukupuolta ei saa vaihdettua liian nopeasti? Kohtahan sitä voi vaihtaa vaikka päivittäin.

Ihminen maksaa itse sukupuolimerkinnän korjaamisesta aiheutuvat kulut, eikä siitä koidu haittaa muille. On epätodennäköistä että ihmiset haluaisivat vapaaehtoisesti käydä läpi raskasta hallinnollista byrokratiaa uudelleen ja uudelleen, sillä sukupuolimerkinnän muuttaminen kaikkiin käytössä oleviin palveluihin, kuten ajokortti, passi, henkilötodistus, pankki, työpaikka, harrastukset ja kauppojen etukortit, on työlästä, aikaa vievää ja kallista.

 

*Lähde: alk. s. 108 https://transequality.org/…/USTS-Full-Report-Dec17.pdf

Armeija ja WC-tilat

down

1. Mitä tapahtuu armeijalle? Voiko mies muuttaa virallisen sukupuolensa naiseksi välttääkseen kutsunnat?

Tämä ei ole realistinen ongelma. Kutsuntaikä on 18-30, mikä on todella pitkä aika elää väärällä sukupuolimerkinnällä, jos sen tekee vain välttääkseen armeijan. Tälläkään hetkellä kaikkia haluavia ei oteta varusmiespalvelukseen. 

2. Miten voidaan suojautua vessa- ja suihkutirkistelijöiltä? Kuka päättää, kuka saa käyttää mitäkin tilaa?

Tähänkään mennessä julkisten WC- ja pukuhuonetilojen ovilla ei ole tarkastettu henkilöpapereita. Tirkistely ja ahdistelu on jatkossakin kiellettyä ja laitonta, ja niitä tulee ehkäistä kaikissa julkisissa tiloissa.

Sukupuolisensitiivisiä WC-tiloja on jo nyt käytössä monissa paikoissa, ja niistä on saatu positiivisia kokemuksia esimerkiksi Helsingin Oodi-kirjaston alakerrassa.  

3. Miten käy urheilun naisten ja miesten sarjoille?

Sarjajako säilyy ennallaan. Nykykäytännön mukaan sarjajako voi perustua juridisen sukupuolen ohella myös muihin kriteereihin, esimerkiksi hormonitasoihin. Transihmisiä on jo mukana kansainvälisessä huippu-urheilussa amatööri- ja ammattitasolla.

Poistetaanko sukupuolet?

down

Eivätkö tytöt saa olla enää tyttöjä ja pojat poikia?

Saavat. Translain uudistus pyrkii siihen, että jokainen saa itse määrittää sukupuolensa, ilmaista sitä vapaasti ja tulla tunnustetuksi omana itsenään. Tämä koskee ihan jokaista: perinteisistä tyttöjen jutuista pitäviä tyttöjä, perinteisistä poikien jutuista pitäviä poikia, cis-naisia, cis-miehiä – mutta lakiuudistuksen jälkeen myös trans-, inter- ja muunsukupuolisia.

Alaikäisen transsukupuolisuus ja identiteetti

down

1. Miten varmistetaan, ettei lapsi tee peruuttamatonta vahinkoa itselleen, jos alaikäisetkin saavat jatkossa korjata sukupuolensa?

Laissa on kyse sukupuolen juridisesta vahvistamisesta eli merkinnästä virallisissa papereissa. Sen voi tarpeen vaatiessa muuttaa takaisin. Laki ei ota kantaa lääketieteellisiin hormonihoitoihin tai leikkauksiin, jotka ovat jatkossakin lääkärin ja potilaan välisiä asioita. 

2. Aikuiseksi kasvaminen vie aikaa, ja varsinkin pojille murrosikä voi tulla hyvinkin myöhään. Mistä lapsi voi tietää, että hän kuuluu väärään sukupuoleen?

Lapset tietävät sukupuoli-identiteettinsä samalla tavalla kuin aikuisetkin. Lasta ja nuorta tulee kuulla ja hänen kokemuksensa tulee ottaa huomioon niinkin intiimissä ja henkilökohtaisessa asiassa kuin hänen sukupuolensa.

Kolmas sukupuolimerkintä

down

Entä kolmas juridinen sukupuoli? Mitä se aiheuttaa esimerkiksi matkailussa ja miltä näyttäisi uusi henkilötodistus?

Kannatamme 3. juridisen sukupuolivaihtoehdon lisäämisestä väestötietojärjestelmään. Haluamme myös pidemmällä aikavälillä kannustaa keskusteluun siitä, tuleeko sukupuolen ylipäänsä näkyä henkilöllisyystodistuksissa.

Kansainvälisen ilmailuliiton mukaan järjestelmä tunnistaa jo kolme sukupuolivaihtoehtoa, sillä kolmas merkintä on useassa maassa käytössä.

Mukana tukemassa

Me tuemme translain uudistusta

Yritykset ja järjestöt, tarvitsemme tukeanne, jotta translain uudistuksen jälkeisestä Suomesta tulee oikeasti totta. Näyttäkää tukenne lisäämällä logonne tukijalistaan. Tämä onnistuu lähettämällä logo osoitteeseen translaki2019@miltton.fi

Jos olette kiinnostuneita laajemmasta yhteistyöstä, ottakaa meihin yhteyttä: translaki2019@miltton.fi

Lisää translaista

Kuuluu kaikille

Setan ja Trasekin
kampanja itsemääräämis-
oikeuteen perustuvan translain ja sukupuolen moninaisuuden
näkyvyyden puolesta.

SIIRRY SIVUSTOLLE

Translaki nyt

Amnesty on kampanjoinut translain puolesta
vuodesta 2017 lähtien.

SIIRRY SIVUSTOLLE

Trasek ry

Trasek ry on
valtakunnallinen
yhdistys, joka ajaa
sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia.

SIIRRY SIVUSTOLLE

Lisää translaista

Kuuluu kaikille

Setan ja Trasekin
kampanja itsemääräämis-
oikeuteen perustuvan translain ja sukupuolen moninaisuuden
näkyvyyden puolesta.

SIIRRY SIVUSTOLLE

Translaki nyt

Amnesty on kampanjoinut translain puolesta
vuodesta 2017 lähtien.

SIIRRY SIVUSTOLLE

Trasek ry

Trasek ry on
valtakunnallinen
yhdistys, joka ajaa
sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia.

SIIRRY SIVUSTOLLE