Oikeus olla-kansalaisaloite kerää allekirjoituksia

Oikeus olla on 6.4.2021 käynnistynyt kansalaisaloite oikeudenmukaisemman translain puolesta.

Aloite sisältää ehdotuksen muutoksista seuraaviin lakeihin:

  • Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (563/2002)
  • Laki Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009)

Vuoden 2002 laki oli aikanaan edistysaskel trasnoikeuksien kannalta, mutta sisältää ongelmia. Yksi keskeisistä on vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä, joka loukkaa ihmisoikeuksia. Suomi on saanut tästä huomautuksia myös kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä ja asiantuntijoilta.

Väestötietojärjestelmän ylläpitämä merkintä sukupuolen korjaamisesta puolestaan loukkaa yksityisyydensuojaa.

Oikeus olla-kansalaisaloite koskee juridiseen sukupuoleen liittyviä kysymyksiä, ei sukupuolen korjaamiseen liittyviä lääketieteellisiä hoitoja.

Viime vuosina useat Euroopan maat kuten Norja, Malta ja Irlanti ovat uudistaneet translakejaan niin että henkilön oma ilmoitus sukupuolestaan on riittävä. Lääketieteellistä diagnoosia ei tarvita.

Kansalaisaloite keräsi vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta kahdessa päivässä. Näin se etenee tarkastuksen jälkeen eduskunnan käsittellyyn.

Mistä on kyse?

Suomen translaki ei nykymuodossaan kohtele trans-, inter- ja muunsukupuolisia ihmisiä tasavertaisesti. Translakia tulisi uudistaa niin että se kunniottaa ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta.

  1. Juridisen sukupuolen pitäisi perustua yksilön omaan ilmoitukseen, ei lääkärin arvioon.
  2. Sukupuolen korjaamiseen liittyvä vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä tulisi poistaa.
  3. Sukupuolen juridisen korjaamisen tulisi olla mahdollista myös alle 18-vuotiaille, huoltajan suostumuksella.
  4. Väestörekisterin tulisi tunnustaa myös kolmas sukupuolivaihtoehto.

Vuoden 2019 hallitusohjelmaan on kirjattu seuraavasti:

“Säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta.

Sukupuoltaan voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika.

Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luovutaan osana henkilötunnuksen uudistamista valtiovarainministeriön selvityksen pohjalta. Intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutaan pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta.”

Muutostarve tunnistetaan laajalti, mutta lainvalmistelu ei ole toistaiseksi edennyt pykälien muotoon. Hallituksen sisällä on ollut erimielisyyttä muotoilusta. Oikeus olla-kansalaisaloitteella on tarkoitus vauhdittaa asian etenemistä.

Suositeltu artikkeli

Julkaistu
Kategoria(t): lakialoite